Kodeks Praktyk Etycznych

Podejmujemy zobowiązanie do utrzymania najwyższych standardów etycznych, które są kluczem do sukcesu VwZone.

1. Cele i założenia

Opisane tutaj normy i zasady kierują naszymi działaniami wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, zapewniając integralność i odpowiedzialność.

2. Ramy etyczne

Podkreślamy następujące wartości, które są dla nas najważniejsze: uczciwość, odpowiedzialność, przestrzeganie praw i regulacji, oraz dążenie do równości i sprawiedliwości.

3. Kodeks postępowania

Oczekujemy, że każde działanie podejmowane przez naszych pracowników będzie odzwierciedlało nasze wartości i były wzorem dla etycznego postępowania:

    • Czy moje działania przyczyniają się do dobra ogólnego?
    • Czy są one zgodne z naszymi zasadami etycznymi i prawem?
    • Czy przez moje postępowanie buduję zaufanie i zrozumienie między wszystkimi stronami?

6. Prawa człowieka

Bez wyjątku, wszystkie nasze interakcje biznesowe i społeczne są prowadzone z najwyższym szacunkiem dla praw człowieka i jego godności.